امروز: 03/03/30
سوالات متداول
آیا صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت کوتاه مدت وجود دارد؟ 
بله، صدور بیمه‌نامه ثالث کوتاه‌مدت از سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله بر اساس درخواست بیمه‌گزار صورت می‌پذیرد.

فرانشیز به چه معناست؟
فرانشیز بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه‌گزار بوده و ميزان آن در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود.